กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
25 ก.ค.

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ และการประกาศผลสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ

GAT / PAT ครั้งที่ 1

รับสมัครสอบ : 10 – 29  ส.ค. 2559

วันสอบ : 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59

ประกาศผลสอบ : 15 ธ.ค. 59

กสพท (วิชาความถนัดทางการแพทย์)

รับสมัครสอบ : 1 – 31 ส.ค. 59

วันสอบ : 5 พ.ย. 59

ประกาศผลสอบ : ประมาณ 19 ธ.ค. 59

9 วิชาสามัญ

รับสมัครสอบ : 5 – 24 ธ.ค. 59

วันสอบ : 24 – 25 ธ.ค. 59

ประกาศผลสอบ : 20 ม.ค. 60

O-NET ม.6

วันสอบ : 11 – 14 ก.พ. 60

ประกาศผลสอบ : 20 มี.ค. 60

GAT / PAT ครั้งที่ 2

รับสมัครสอบ : 7 – 26 ธ.ค. 59

วันสอบ : 11 – 14 มี.ค. 60

ประกาศผลสอบ : 20 เม.ย. 60

 

Cr :http://www.niets.or.th/ , www9.si.mahidol.ac.th

 

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ให้คำปรึกษาฟรี